Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wysyłając formularz, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach realizacji zgłoszenia, oraz w celu otrzymywania informacji handlowych. Potwierdzasz również, ze akceptujesz treści poniższego oświadczenia

Wrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez F.U.H ZIZA z siedzibą w Osieczanach 269/1D
32-400 Myślenice zwana dalej F.U.H ZIZA, w zakresie: imienia, adresu mailowego, preferencji zawartych z zgłoszeniu i innych informacji przekazanych do F.U.H ZIZA w celu związanym z realizacją zgłoszenia.

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest F.U.H ZIZA z siedzibą w Osieczanach 269/1D
32-400 Myślenice
2) Inspektorem ochrony informacji jest Pan Arkadiusz Owczarkiewicz adres korespondencyjny [email protected], telefon 509 055 343.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku ze świadczonymi przez F.U.H ZIZA usługami realizacji zgłoszeń i mogą bycć wykorzystane do celów związanych z działalnścią F.U.H ZIZA.
3) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych
4) Przekazanie Pani/Pana danych osobowych do przetwarzania przez F.U.H ZIZA opiera się na zasadzie dobrowolności, a zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w każdym czasie, niemniej nie wcześniej niż zakończenie realizacji przesłanego zgłoszenia.